LÄNGE LEVE EVILVALLE! o7
Casanova Lounge - Registreringsavtal

Medan vi försöker att redigera eller ta bort alla meddelanden som innehåller olämpligt, sexuellt orienterat, missbrukande, hatiskt, förtal, eller hotande material som kan betraktas som inkräktande på en persons privatliv, eller som i övrigt bryter mot någon typ av lag, är det omöjligt för oss att granska varje meddelande som publicerats på detta diskussionssystem. Av denna anledning måste alla meddelanden som publiceras på detta diskussionssystem uttrycka synpunkter och åsikter för det ursprungliga meddelandets författare och inte nödvändigtvis synpunkter från detta forum. Därför tar vi inget ansvar och kan inte hållas ansvariga för några postade meddelanden. Vi kan inte ansvara för eller garantera riktigheten och fullständigheten i varje meddelande.

Genom att registrera sig på den här diskussionssystemet godkänner du att du inte kommer att lägga ut material som är medvetet falska, felaktiga, kränkande, hatiskt, trakasserande, sexuellt orienterat, hotande eller inkräktande på en persons privatliv, eller något annat material som kan tänkas bryta mot någon tillämpad lag.

Misslyckandet med att följa dessa regler kan leda till uppsägning av ditt konto, avstängning av kontot, eller permanent nekande till tillträde till dessa forum. Din IP-adress registreras med varje inlägg du gör på detta diskussionssystem och kan hämtas av forumets personal vid behov. Du accepterar att vi ha både möjlighet och rätt att ta bort, redigera eller låsa ett konto eller meddelande när som helst om det anses nödvändigt Du accepterar även att all information du anger på detta diskussionssystem lagras i en databas, och att " cookies " lagras på din dator för att spara dina inloggningsuppgifter.

All information du lämnar på dessa forum kommer inte att delges till någon tredje part utan ditt fullständiga samtycke, även om personalen inte kan hållas ansvariga för eventuella intrångsförsök där dina data äventyras.

Genom att fortsätta med registreringsprocessen accepterar du ovanstående regler och alla andra som Administratören anger.


{myadvertisements[zone_2]}